Close
Kategorier
  Filters
  Preferences
  Søk

  Salgs- og leveringsbetingelser

  Salgs- og leveringsbetingelser fra Boyesen & Munthe AS (B&M)

  1 Gyldighet – Avtaledokumenter. Såfremt det ikke er inngått andre skriftlige avtaler, skal disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelde.

  2 Tilbud og priser. For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens priser og betingelser. Priser og rabatter kan endres uten særskilt varsel. Alle priser er eks. mva.

  3 Leveringstid. Normal leveringstid av vårt standard sortiment er 2-3 arbeidsdager Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå veiledende og er ikke juridisk eller økonomisk bindende. Eventuelle avbestilling av hele eller deler av ordre må godkjennes av B&M, eventuelle påløpende kostnader vil belastes kunden.

  4 Leveringsbetingelser. Forsendelser leveres EXW (Ex Works). Kjøper dekker alle kostnader. Ansvar reguleres etter Incoterms ICC/EC 1990.

  5 Betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser er netto kontant, dersom ikke avtale om kreditt er inngått. Ved forsinket betaling beregnes 12% renter p.a. Ved mislighold av en eller flere av våre fordringer, forfaller vårt totale tilgodehavende straks til betaling. Framtidig kreditter kan inndras ved mislighold og B&M kan kreve bankgarantier for større leveranser eller leveranser av kundespesifikke varer.

  6 Salgspant. B&M AS har salgspant/eiendomsrett til leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle omkostninger er fullt og helt betalt. Pantelovens § 3-14 og § 3-22 gjelder.

  7 Returer. Kontroll av mottatte varer må skje straks og senest en uke etter mottak. Retur av varer må kun skje etter avtale. Ved retur beregnes returomkostninger på minimum 25 % av fakturabeløp og returfrakt må dekkes av kjøperen. Ved retur må varen leveres tilbake i original emballasje. Returskjema må være utfylt og følge returen. Ved retur som ikke er avtalt på forhånd eller hvis returskjema ikke følger forsendelsen, kan B&M returnere varene for kundens regning. Varer innkjøpt spesielt til kunde, tas ikke i retur.

  8 Ansvarsforhold/reklamasjoner. Kjøperen skal gi skriftlig melding om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg, og senest ett år fra leveringsdato. B&M er forpliktet til å utbedre mangler eller levere nytt produkt hvis mangelen skyldes produktet. Kostnader som kunden har i denne forbindelse som ned- og remontering arbeidskostnader, indirekte tap eller såkalte følgeskader dekkes ikke av B&M. Hvis reklamasjonen/mangelen skyldes gal installasjon, feil bruk, hærverk, mangelfullt dokumenterbart vedlikehold eller inngrep/endring av varen, er B&M ikke ansvarlig. Returskjema skal følge varene som det blir reklamert på, ellers kan B&M returnere varene for kundens regning. Returskjema kan lastes ned her: http://keyman.no/Boyesen/Returskjema/BMreturskjemaX.pdf  

  9 Force Majeure Hvis leveranser blir forhindret, forsinket eller forvansket som følge av krig, myndighetenes inngrep, arbeidskonflikt, maskinskader, materialmangel, forsinket levering fra underleverandører, opphør, brann, naturkatastrofer etc. eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, er B&M uten ansvar for følgene. Oslo, Januar 2018.